Friday, October 29, 2010

છેલ્લે તો આપણે બે જ હોઈશું…

ભલે ઝગડીએક્રોધ કરીએ, એકબીજા પર તુટી પડીએ,

એકબીજા પર દાદાગીરી કરવા, છેલ્લે તો આપણે  બે  હોઈશું.

જે કહેવું હોય  કહી લે, જે કરવું હોય  કરી લે,

એકબીજાનાં ચોકઠાં(ડેન્ચરચશ્માં) શોધવા છેલ્લે તો આપણે બે  હોઈશું.

હું રીસાઈશ તો તું મનાવજે, તું રીસાઈશ તો હું મનાવીશ,

એકબીજાને લાડ લડાવવા, છેલ્લે તો આપણે બે  હોઈશું.

આંખો જયારે ઝાંખી થશે, યાદશક્તી પણ પાંખી થશે,

ત્યારે, એકબીજાને એકબીજામાં શોધવા, છેલ્લે તો આપણે બે  હોઈશું.

ઘુંટણ જ્યારે દુઃખશે, કેડ પણ વળવાનું મુકશે,

ત્યારે એકબીજાના પગના નખ કાપવા, છેલ્લે તો આપણે બે  હોઈશું.

મારા રીપોર્ટસ્ તદ્દન નોર્મલ છે, આઈ એમ ઓલરાઈટ,

એમ કહીને, એકબીજાને છેતરવા, છેલ્લે તો આપણે બે  હોઈશું.

સાથ જ્યારે છુટી જશે, વીદાયની ઘડી  આવી જશે,

ત્યારે, એકબીજાને માફ કરવા, છેલ્લે તો આપણે બે  હોઈશું.

 

Thursday, October 21, 2010

U (ASHUTOSH-ASHU) , ME (TEJAS-TEJ) & OUR FRIENDSHIP……

This article I am going to dedicate to my very close friend Ashutosh Chauhan and to our never ending friendship….on very special occasion as he has added new feather to his career, I am very proud of him….

Cheers Ashu…..Keep going buddy…..

few parts or say some memories …

Mongoos Cycle he is used to ride…in the our early friendship days (When we were in 6th standard.. year 1996-1997)

 

boys-mongoose-16-bicycle-m-6_816370_175

14 years of our friendship now….!!!

We were together from tuition classes , followed by engineering college and now doing job in same city…(Ahmedabad)….yeh dosti hai ya fevicol ka jod pata nahi…

Saale ko 14 years main kabhi mera birth day yaad nahi raha…aur aage bhi rahega nahi….

Both were crazy for programming , and when we start to discuss on any technical point aas-pass ke logo ki toh vaat lag jati thi kabhi kabhi lagta tha ki ye log ek dus re ko marne lange ge….

It was my dream to open a software company with him , He was also eager to work with me as he knows me very well he respect me so much …that I know…

COMPITITION AND RACE…. yeh to suru se rahi hai humare bich

par woh kya haina sachi baat kahu to….he is very very  hardworking person….sale ko kuch bhi dedo woh padh lega…yaha tak ki bhel puri ka kagaz usko doge aur bologe ashu it is most IMP question he will defiantly read it on the last moment as well….

regarding me I am very lazzy and easy going person but…my luck is very much in my favour so when it’s about education ab tak toh me aage raha use….

REGARDING LOVE

Ashu is so sensitive ki kisi bhi bholi ladki ko dekh ke uske dil main soft feeling ho jati hai ……. :)

In love I must have to say…here he is some what ahead of me…sale ne luv marriage ki aur woh bhi humari classmate se…but must say ..nice pari both looking nice together…

Mera kya hai ..apni kat rahi hai…..

REGARDING JOB

He has started his career (early days including training) at ahmedabad…till date he is in the same company started as trainee then programmer –> sr. software engineer –> Team Leader…..

About me I have started my career at mumbai…then quit early from there, worked one year at my home town , then ashu insists me to come ahmedabad …Now I am working as Team leader at Ahmedabad….

so, again here we are at same level…

ok guys likh na to bohot hua now few photos…

 IMGA0283IMGA0285 IMGA0303 IMGA0306 IMGA0307 IMGA0324 IMGA0377 IMGA0440

 

Tuesday, September 21, 2010

Configure TFS 2010 on Windows 7, Videos of TFS 2010 and VS 2010

Team Foundation Server (commonly abbreviated to TFS) is a Microsoft product offering source control, data collection, reporting, and project tracking, and is intended for collaborative software development projects. It is available either as stand-alone software, or as the server side back end platform for Visual Studio Team System (VSTS).

 image LIST OF VIDEOS with TFS 2010…

 • Configure TFS 2010 with Windows 7 Video
 • Introducing Team Foundation Server 2010 Basic Video
 • Team System in 10 Minutes Video
 • How Do I: Create Custom Work Items in Team Foundation Server Video
 • Configuring TFS 2010 Build Services Video

LIST OF VIDEOS with Working with Visual Studio 2010…

 • Visual Studio 2010 Professional Preview  Video
 • Working with Visual Studio 2010 - Part 1 Video
 • Working with Visual Studio 2010 - Part 2 Video
 • Working with Visual Studio 2010 - Part 3 Video
 • Working with Visual Studio 2010 - Part 4 Video
 • Working with Visual Studio 2010 - Part 5 Video
 • Working with Visual Studio 2010 - Part 6 Video
 • Working with Visual Studio 2010 - Part 7 Video
 • Working with Visual Studio 2010 - Part 8 Video

Read about TFS here.

Thursday, September 16, 2010

Team System Outlook 2007 Addin - v1.0

After a lot of questions and promises, I finally found some time to complete Outlook2007 version of TFS Addin.Some new features in this version:

 • Attachments now transmitted from email to created work item
 • Search field accept free text to be found in Work Item title
 • Configuration stored now in local user file instead of registry which allow to use addin with low credentials

This is a first (definitely non commercial) release. Please let us know about any issues you can encounter. Any suggestions are more then welcome (as always).

Download available from here

Wednesday, September 01, 2010

From the desk of Principal, V .V. P. Engineering College, Rajkot.

Few day before I have received email from our college (V.V.P. Engineering College, Rajkot, Gujarat, India) that our college stood second in State. Here the letter from our principal Dr. Sachin Parikh.

Date:-10th August 2010

From the desk of Principal, V .V. P. Engineering College, Rajkot.

My dear friends,

This is from V. V. P. Engineering College, Rajkot one of the premier institute in Gujarat. Affiliated with Gujarat Technological University and recognized by AICTE, New Delhi. It is my immense pride to inform you all that in the GTU-IV sem result, our college is ranked 2nd among all colleges under GTU.

Hope your hard work and knowledge have placed you in some of the best national & international sectors. Congratulations! Work hard with all your determination and achieve your goal and make V.V.P. proud.

For the sake of progress & development we are looking forward for your valuable suggestion/feedback.

Hoping that you are in some of the leading sectors, I would like to know from your side as how you people would be helpful to our college. Speaking in terms of training & placement or some technical guidance about what is the latest trend in industries now a day’s or some seminars arranged by you or your company to fill the gap of theory & practical knowledge. Any educational scheme promoted by your company, donating any sort of equipment/instrument/software/ or any other useful materials for student project or up gradation. Any MOU can be built in between your company & college.

If you feel any sort of area where you can help your parent institute then please let us know about it. We are looking forward for your kind contribution & support.

Hoping for your better future, may you shine like the rarest star in the sky.

All the very best.

Dr. Sachin Parikh,

Principal.

Monday, May 17, 2010

What Ratan Tata did for the Mumbai victims.... what every Indian should know!

Ratan Tata is the chairman of Indian Hotels who own the Taj Mahal Hotel Mumbai, which was the target of the terrorists on 26/11/08.

Hotel President a 5 star property also belongs to Indian Hotels.

The following is really touching.

What Ratan Tata did for the Mumbai victims.... Don't miss!!!!!!

SALUTE TO MR. RATAN TATA

A. The Tata Gesture

1. All category of employees including those who had completed even 1 day as casuals were treated on duty during the time the hotel was closed.

2. Relief and assistance to all those who were injured and killed

3. The relief and assistance was extended to all those who died at the railway station, surroundings including the “Pav- Bha ji” vendor and the pan shop owners.

4. During the time the hotel was closed, the salaries were sent by money order.

5. A psychiatric cell was established in collaboration with Tata Institute of Social Sciences to counsel those who needed such help.

6. The thoughts and anxieties going on people’s mind was constantly tracked and where needed psychological help provided.

7. Employee outreach centers were opened where all help, food, water, sanitation, first aid and counseling was provided. 1600 employees were covered by this facility.

8. Every employee was assigned to one mentor and it was that person’s responsibility to act as a “single window” clearance for any help that the person required.

9. Ratan Tata personally visited the families of all the 80 employees who in some manner – either through injury or getting killed – were affected.

10. The dependents of the employees were flown from outside Mumbai to Mumbai and taken care off in terms of ensuring mental assurance and peace. They were all accommodated in Hotel President for 3 weeks.

11. Ratan Tata himself asked the families and dependents – as to what they wanted him to do.

12. In a record time of 20 days, a new trust was created by the Tatas for the purpose of relief of employees.

13. What is unique is that even the other people, the railway employees, the police staff, the pedestrians who had nothing to do with Tatas were covered by compensation. Each one of them was provided subsistence allowance of Rs. 10K per month for all these people for 6 months.

14. A 4 year old granddaughter of a vendor got 4 bullets in her and only one was removed in the Government hospital. She was taken to Bombay hospital and several lacs were spent by the Tatas on her to fully recover her.

15. New hand carts were provided to several vendors who lost their carts.

16. Tata will take responsibility of life education of 46 children of the victims of the terror.

17. This was the most trying period in the life of the organization. Senior managers including Ratan Tata were visiting funeral to funeral over the 3 days that were most horrible.

18. The settlement for every deceased member ranged from Rs. 36 to 85 lacs [One lakh rupees tranlates to approx 2200 US $ ] in addition to the following benefits:

a. Full last salary for life for the family and dependents;

b. Complete responsibility of education of children and dependents – anywhere in the world.

c. Full Medical facility for the whole family and dependents for rest of their life.

d. All loans and advances were waived off – irrespective of the amount.

e. Counselor for life for each person

B. Epilogue

1. How was such passion created among the employees? How and why did they behave the way they did?

2. The organization is clear that it is not something that someone can take credit for. It is not some training and development that created such behaviour. If someone suggests that – everyone laughs

3. It has to do with the DNA of the organization, with the way Tata culture exists and above all with the situation that prevailed that time. The organization has always been telling that customers and guests are #1 priority

4. The hotel business was started by Jamshedji Tata when he was insulted in one of the British hotels and not allowed to stay there.

5. He created several institutions which later became icons of progress, culture and modernity. IISc is one such institute. He was told by the rulers that time that he can acquire land for IISc to the extent he could fence the same. He could afford fencing only 400 acres.

6. When the HR function hesitatingly made a very rich proposal to Ratan – he said – do you think we are doing enough?

7. The whole approach was that the organization would spend several hundred crore in re-building the property – why not spend equally on the employees who gave their life?

This is NOT COVERED BY Any NEWS CHANNELS !

A Salute Mr. Ratan Tata..

32217_1469166090273_1267202730_31342816_5951873_n

Tuesday, May 11, 2010

“10 Days for Office 2010” Starting May 12

Microsoft Office 2010 will launch on May 12. The MVP community provided important feedback to help make Office 2010 the amazing tool it is today.

Please visit here to know more …..

Friday, March 26, 2010

My Microsoft Business Card….

 Monday, March 08, 2010

Ahmedabad wins Sustainable Transport Award

The historic Indian city of Ahmedabad has won the prestigious ‘Sustainable Transport Award 2010′ for the successful implementation of Janmarg, India’s first full bus rapid transit (BRT) system.

 

Ahmedabad_BRTS Ahmedabad_BRTS_2 Ahmedabad_BRTS_station GMDCstation2

The largest city in Gujarat, with a present day population of about 5.2 million was founded in 1411 by Sultan Ahmed Shah to serve as the capital of the Gujarat Sultanate.

The annual award is given to a city that has a profound impact on lessening the impact of climate change and enhances the sustainability and livability of its community or region through innovative transportation strategies that increase mobility for all, while reducing transportation greenhouse and air pollution emissions, and improving safety and access for bicyclists and pedestrians.

The past winners of the award include New York (2009), Paris (2008), London (2008), Guayquil, Ecuador (2007); Seoul (2006) and Bogota (2005).

Thursday, March 04, 2010

Microsoft Tech.Ed 2010 India Announced - April 12-14, Bangalore

Microsoft Tech.Ed 2010 India Announced - April 12-14, Bangalore

Friday, February 26, 2010

6ooth B’day of Ahmedabad

Just see photos….

Wednesday, February 17, 2010

Gujarati Gazals

Some Gazals are dedicated to my friends

પ્રશ્ન કોઇ થાય ત્યારે આવજે
કંઈ દ્વિધા સર્જાય ત્યારે આવજે.
ખોખલો આધાર લઈ ઊડે છે તું,
આભથી પટકાય ત્યારે આવજે.
લાગણી શબ્દોથી પર છે, જાણી લે,
મૌન જો સમજાય ત્યારે આવજે.
હું ઝીલું છું ગીત ઊર્મિના અહીં,
કંપ ત્યાં ઝીલાય ત્યારે આવજે.
તેં સમજના દ્વારને વાસી દીધા,
અણસમજ ઘૂંટાય ત્યારે આવજે.
મેં લખી છે આપવીતી, આમ તો,
વેદના વંચાય ત્યારે આવજે.

એવુ નથી કે તમે યાદ આવતા નથી,
ફક્ત ભુલ છે અમે કહેતા નથી,
દોસ્તી તમારી છે અનમોલ અમારા માટે,
સમજો છો તમે એટલે અમે કહેતા નથી !

Someone Special who is very busy …..

મને એનું નથી દુઃખ કે મુલાકાતો નથી થાતી !
બધે સળગે છે ચિરાગ ને અહીં રાતો નથી થાતી.
જીવનની વેદનાનો એટલો રસ્તો નથી મળતો,
બધાની સાથ કંઇ દિલની બધી વાતો નથી થાતી.
હતી એ વાત જુદી કે સતત એ આવતા મળવા,
હવે હું જાઉં છું તોપણ મુલાકાતો નથી થાતી.
કોઇની લાગણીને સાચવી લેવાનું આ ફળ છે,
અમારાથી અમસ્તી પણ કશી વાતો નથી થાતી.
અમે પણ પ્રેમની પ્રસ્તાવના કીધી નહીં ,
અને એના તરફથી પણ શરૂઆતો નથી થાતી !

Believe in your self….

સમય એક સરસ મજાનો આવશે.
તમને શોધતો એ છાનોમાનો આવશે,
દુનીયાની કિતીઁ જોઇને ઈષાઁ ના કરશો દોસ્ત
“આપણો” પણ એક દિવસ જમાનો આવશે..

Be Kind and honest to all…

ન હો જો કશું તો, અભાવો નડે છે, મળે જો બધું તો, સ્વભાવો નડે છે

Sunday, February 14, 2010

ઇડિયટ મત બનો - ડોન્ટ ક્વિટ Ajay Umat
આજકાલ ‘૩ ઇડિયટ્સ’ નામની આમિર ખાનની ફિલ્મમાં એક ‘ઇડિયટ... આઇ ક્વિટ’ કહીને આત્મહત્યા કરે છે. આ ફિલ્મના પ્રભાવમાં દેશમાં સંખ્યાબંધ બાળકોએ ‘કોપી કેટ સ્યૂસાઇડ’ કર્યા છે...દુનિયાના તમામ સફળ મહાનુભાવોએ નિષ્ફળતાનો અનુભવ લીધો હશે. નિષ્ફળતા એ સફળતાની પૂર્વશરત છે. જિનિયસ કદી નિષ્ફળતાથી ડરતા નથી. જિનિયસ માટે નિષ્ફળતા એ સફળતાનો વિરોધી શબ્દ નથી.નિષ્ફળતા એ સફળતાની પહેલી સીડી છે.

દુનિયાભરને લોકશાહીની સાચી વ્યાખ્યા આપનાર અમેરિકાના શ્રેષ્ઠ રાષ્ટ્રપતિ અબ્રાહમ લિંકનને મળેલી નિષ્ફળતાનો અભ્યાસ રસપ્રદ છે. લિંકન પોતાની રાજકીય કારકિર્દીમાં આઠ વખત ચૂંટણી હાર્યા હતા. ધંધો કરવામાં બે વખત નિષ્ફળ નીવડ્યા અને દેવાળું કાઢવાની નોબત આવી.


એક વખત ભયંકર ડિપ્રેશનમાં આવ્યા અને નર્વસ બ્રેકડાઉનનો શિકાર બન્યા. અત્યંત ગરીબ પરિવારમાં જન્મેલા લિંકનના પિતાને દેવું ચૂકવવા મકાન વેચવાની નોબત આવી હતી. ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેવાનો વારો આવ્યો હતો. ૧૮૩૧માં લિંકને ધંધો કરવા પ્રયત્ન કર્યો પરંતુ સફળ ન થયા. બીજા વર્ષે ચૂંટણીમાં ઊભા રહ્યા અને હાર્યા, એટલું જ નહીં પરંતુ મળેલી નોકરી પણ ગુમાવવી પડી.


૧૮૩૩માં ફરી ધંધો કરવા મિત્ર પાસેથી ઉધાર રૂપિયા લીધા અને બાર મહિનામાં દેવાળું કાઢ્યું. આ ઉધારી અને વ્યાજ ચૂકવવા લિંકનને ૧૭ વર્ષ લિટરલી વૈતરું કરવું પડ્યું. ૧૮૩૪માં લિંકન પહેલીવાર ચૂંટણી જીત્યા. ૧૮૩૫માં લગ્ન કરી ઠરીઠામ થવા સગાઈ કરી પરંતુ પ્રિય પ્રેયસીનું અવસાન થતાં હૃદયભગ્ન લિંકનને ડિપ્રેશનની માનસિક બીમારી થઈ.


છ મહિના પથારીવશ રહ્યા. ૧૮૩૮માં સ્પીકર (અઘ્યક્ષ) બનવા ચૂંટણીમાં ઝંપલાવ્યું પરંતુ હાર્યા. ૧૮૪૦ની ચૂંટણીમાં ઇલેક્ટરના પદ માટે, ૧૮૪૩માં કોંગ્રેસમાં પુન: હાર્યા, ૧૮૪૬માં જીત્યા અને વોશિંગ્ટનમાં તેમની કામગીરી વખણાઈ પરંતુ ઘરઆંગણે ૧૮૪૮માં પુન: હાર્યા. ૧૮૪૯માં લેન્ડ ઓફિસરની જોબ માટે રિજેક્ટ થયા.


મેધાવી પ્રતિભા ધરાવતા લિંકનને બેકારી ભોગવવાનો વારો આવ્યો હતો. ૧૮૫૪માં સેનેટની ચૂંટણી હાર્યા બાદ લિંકને ૧૮૫૬માં વાઇસ પ્રેસિડેન્ટની ચૂંટણીમાં ઉમેદવારી નોંધાવવા પક્ષમાં દાવો કર્યો ત્યારે લિંકનની તરફેણમાં ૧૦૦ ટેકેદારો પણ સમર્થન માટે મોજૂદ નહોતા. ૧૮૫૮માં લિંકન પુન: સેનેટની ચૂંટણી લડ્યા અને હાર્યા પરંતુ થાક્યા નહીં.


૧૮૬૦માં લિંકને રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં જ્વલંત સફળતા મેળવી અને અમેરિકાના શ્રેષ્ઠ રાષ્ટ્રપતિ બન્યા, કારણ ! લિંકન ડીડ નોટ ક્વિટ...


આત્મહત્યા એ પલાયનવાદની ચરમસીમા છે પરંતુ સમય અને સંજોગો વિપરીત હોય ત્યારે બાળકથી માંડીને વૃદ્ધ નબળી ઘડીએ મહામૂલી જિંદગી વેડફી નાખે છે.


જીવન એક પડકાર છે જેને ઝીલવો જોઈએ. જીવન એક રમત છે એને ખેલદિલીથી રમવી જોઈએ. મને મળી નિષ્ફળતા અનેક, જેથી હું થયો જીવનમાં સફળ કૈંક.... એ ઉક્તિને માત્ર લિંકન જ નહીં વિશ્વના અનેક મહાપુરુષોએ સાર્થક કરી છે. દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધમાં હિટલરને હંફાવનાર અને બ્રિટન માટે શ્રેષ્ઠ વોરટાઇમ લીડર પુરવાર થનાર વિન્સ્ટન ચર્ચિલે ઇતિહાસની તરાહ બદલી નાખી હતી.


તેજાબી ભાષણ, ઝંઝાવાતી લડાઈ, અવનવી વ્યૂહરચનાઓ અને વાક્પટુતા માટે જગમશહૂર ચર્ચિલ છઠ્ઠા ધોરણમાં નપાસ થયો હતો. ચર્ચિલમાં અક્કલ નથી માટે એને ફેક્ટરીમાં મજૂરી માટે મોકલો એવો કટાક્ષ કરનારા શિક્ષકને ખબર નહોતી કે ૨૫ વર્ષ બાદ એ જ વિદ્યાર્થી બ્રિટન નહીં સમગ્ર યુરોપ માટે મસીહા સાબિત થશે.


ચર્ચિલ સ્કૂલમાં અળવીતરાં હતા, શિક્ષકો સાથે દલીલો કરતા ક્યારેક વાક્યુદ્ધમાં ઊતરી જતા. ચર્ચિલના પિતાને શિક્ષકોનો ઠપકો સાંભળવો પડતો, પરંતુ ચર્ચિલનાં ભાષણો ત્યારબાદ દુનિયાભરના લોકો સાંભળતા. વીજળીના બલ્બની શોધ કરનારા થોમસ આલ્વા એડિસન માત્ર વિજ્ઞાની જ નહીં બેન ફ્રેન્કલીનની માફક ૧૯મી સદીના શ્રેષ્ઠ સંશોધક હતા.


વીજળીનો બલ્બ બનાવવા માટે ૨૦૦૦ પ્રયોગો કર્યા બાદ સફળતા મેળવનાર થોમસ એડિસન નિષ્ફળતાથી કદી હતાશ નહોતા થતા. એડિસને ૧૦૯૩ પેટન્ટ મેળવી હતી. બલ્બ ઉપરાંત ફોનોગ્રાફ અને કાઇનેટોસ્કોપ શોધનાર એડિસને ટેલિગ્રાફ પદ્ધતિને ઝડપી બનાવી હતી. એલેક્ઝાન્ડર ગ્રેહામ બેલના ટેલિફોનની ડિઝાઇન સુધારીને ગ્રાહકને વાપરવામાં વધુ સુલભ બનાવી હતી.


સખત પરિશ્રમી વિજ્ઞાની મનાતા એડિસન કહેતા કે, ‘જિનિયસ બનવા એક ટકો પ્રેરણા અને ૯૯ ટકા પરિશ્રમ-પરસેવો જરૂરી છે. એડિસનને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા સમગ્ર અમેરિકાએ એક મિનિટ માટે લાઇટ્સ બંધ કરી હતી, પરંતુ આ એડિસન જ્યારે વિદ્યાર્થી હતો ત્યારે વિજ્ઞાનના શિક્ષકે દલીલ કરવા સબબ ‘સ્ટુપીડ’ કહીને વર્ગની બહાર કાઢી મૂક્યો હતો અને મજાક ઉડાવી હતી.


આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઇનને ટાઇમ મેગેઝિને ‘મેન ઓફ ધ સેન્ચૂરી’નો ખિતાબ આપ્યો હતો. દુનિયાને થિયરી ઓફ રિલેટિવિટી શિખવાડનાર આઇન્સ્ટાઇનના ફળદ્રુપ ભેજાને તબીબી વિજ્ઞાને અભ્યાસ માટે સંઘરી રાખ્યું છે, પરંતુ ૧૫ વર્ષના આઇન્સ્ટાઇનને સ્કૂલમાંથી ‘ડફોળ’ વિદ્યાર્થી તરીકે હાંકી કાઢવામાં આવ્યો હતો.


આઇન્સ્ટાઇનને સ્કૂલના જડ નિયમો અને શિસ્તના દુરાગ્રહ પસંદ નહોતા. આઇન્સ્ટાઇનના પિતા જ્યારે સ્કૂલના શિક્ષકો કે હેડમાસ્તરને મળતા ત્યારે બાપ અને દીકરાની ક્રૂર મજાક-મશ્કરી કરાતી. શિક્ષકો કહેતા કે આ અક્કલમાઠો ઠોઠ નિશાળિયો દુનિયામાં શું ઉકાળશે ?


આ આઇન્સ્ટાઇનની થિયરી ઓફ રિલેટિવિટીએ વિજ્ઞાન જગતમાં ક્રાંતિ આણી છે. પરમાણુબોંબના નાગાસાકી-હીરોશિમા પરના પ્રયોગોએ જાપાનને શરણાગતિની ફરજ પાડી અને યુદ્ધનું પલ્લું અમેરિકાની તરફેણમાં ઝૂકી ગયું.


સ્મરણ રહે જિનિયસ કદી નિષ્ફળતાથી ડરતા નથી. જિનિયસ માટે નિષ્ફળતા એ સફળતાનો વિરોધી શબ્દ નથી. થોમસ એડિસન એમ નથી કહેતો કે બલ્બ શોધવાના ૧૮૦૦ પ્રયોગો નિષ્ફળ નીવડ્યા. એડિસન કહે છે કે બલ્બ ન બની શકે એવી ૧૮૦૦ પદ્ધતિનો મને અંદાજ આવી ગયો...


નિષ્ફળતા જાણે સફળતાનો માર્ગ ખોલી આપે છે. નેપોલિયન બોર્નાપાટ માનતો હતો કે નિષ્ફળતા એ તો સફળતાની પૂર્વશરત છે. નેપોલિયનની વ્યૂહરચના આપત્તિને અવસરમાં પલટી નાખવાની, ખામીને ખૂબીમાં ફેરવવાની હતી. અમેરિકન સેલ્સગુરુ ટોમ હોપ્કીન્સ કહે છે કે તમે કેટલી વાર સફળ થયા એના આધારે તમારું પરફોર્મન્સ મપાય છે, નિષ્ફળતાને કોઈ ગણતું નથી, ગણકારતું નથી.


નિષ્ફળતા વાવવાથી સફળતા ઊગી નીકળે છે. નિષ્ફળતા એ કાંઈ બ્લેક હોલ નથી. નિષ્ફળતા કાયમી નથી. નિષ્ફળતા શબ્દ પેન્સિલથી લખાય છે અને રબરથી ભૂંસી શકાય છે. નિષ્ફળ થવાની તક દરેકને પ્રાપ્ત થતી નથી. સફળતાને અંત નથી હોતો. નિષ્ફળતાનો અંત નિશ્વિત છે. નિષ્ફળતા એ પડાવ છે. સફળતા એ યાત્રા છે. પ્રત્યેક સફળ વ્યક્તિ સાર્થક નથી હોતી.


નિષ્ફળતાથી ડરવાની જરૂર નથી. દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ વખતે જાપાનીઝ કાઝીકામી પાઇલટ્સ (મરણિયા શહીદ થવા સર્જાયેલા) દુશ્મનો સાથે સ્યૂસાઇડ મિશન માટે માથે કફન બાંધીને ઊડતા ત્યારે દેશભક્તિનાં ગીતો લલકારતા અને દુશ્મન રાષ્ટ્રને મહત્તમ નુકસાન કરવાની ગણતરી સાથે ડેન્જરસ મિશન હાથ ધરતા, પરંતુ મોત સામે બાથ ભીડવાની હિંમતને કારણે મોટા ભાગના જીવતા પાછા આવતા.


દુનિયાભરને કાટૂર્ન નેટવર્કનું ઘેલું લગાડનાર વોલ્ટ ડિઝનીને એક અખબારના તંત્રીએ સર્જનાત્મકતાના અભાવ બદલ ભગાડી મૂક્યો હતો. વોલ્ટ ડિઝનીની પહેલી કાટૂર્ન પ્રોડક્શન કંપનીએ દેવાળું ફૂંકવું પડ્યું હતું.


પાશ્ચાત્ય શાસ્ત્રીય સંગીતને વિશ્વમાં અનોખું સ્થાન અપાવનાર શ્રેષ્ઠ મ્યુઝિક કમ્પોઝર બીથોવનને એના મ્યુઝિક ઇન્સ્ટ્રક્ટર આંગળીઓ પર સોટીઓ ફટકારતા હતા. બીથોવનમાં કમ્પોઝિંગ કરવાની આવડત તો દૂર રહી પિયાનો શીખવાની ક્ષમતા પણ નથી એવી ટિપ્પણી સંગીત શિક્ષકે કરી હતી.


બીથોવન સંગીત શીખતા ત્યારે કી-બોર્ડ પર આંગળીઓની ઝડપ કરતાં વધુ ગતિથી આંખમાંથી આંસુઓ પડતાં હતાં. આ બીથોવન દુનિયાના શ્રેષ્ઠ કમ્પોઝર મનાય છે એટલું જ નહીં બંને કાનમાં સંપૂર્ણ બહેરાશ આવ્યા બાદ પણ તેમણે શાસ્ત્રીય સંગીતમાં શ્રેષ્ઠતમ પ્રદાન આજીવન ચાલુ રાખ્યું હતું.


સર આઇઝેક ન્યૂટને આધુનિક વિજ્ઞાનનો પાયો નાખ્યો છે. ગુરુત્વાકર્ષણના સિદ્ધાંતોથી માંડીને કેલ્ક્યુલસ, ગણિતના નિયમો, કલર થિયરી, ટેલિસ્કોપ સહિત ગણિત અને વિજ્ઞાનના સંખ્યાબંધ સિદ્ધાંતો આપનાર ન્યૂટનની બાર વર્ષની ઉંમરે સ્કૂલમાંથી નબળા અભ્યાસને કારણે હકાલપટ્ટી થઈ હતી.


ન્યૂટનની વિધવા માતાને સ્કૂલના સ્ટાફરૂમમાં હેડમાસ્તરે શરમજનક સ્થિતિમાં મૂકી દીધાં હતાં, પરંતુ ત્યારબાદ ન્યૂટન ટોપર બની ગયા. સેક્સી સિમ્બોલ મનાતી મેરેલીન મનરોને એક નિર્માતાએ મોડેલિંગ કે હોલિવૂડના ખ્વાબો છોડીને પરણી જવાની કે સ્ટેનો બનવાની સલાહ આપી હતી.


સમગ્ર બોલિવૂડ જેના અવાજને સલામ કરે છે એ એક્ટિંગના શહેનશાહ અમિતાભ બચ્ચન આકાશવાણીના ઓડિશન ટેસ્ટમાં નાપાસ થયા હતા. (કે કરાયા હતા ?) વોર એન્ડ પીસ, અન્ના કેરનિના જેવી ક્લાસિક નોવેલ વિશ્વને પ્રદાન કરનાર લીઓ ટોલ્સટોયને કોલેજમાંથી સસ્પેન્ડ કરાયા હતા.


પાબ્લો પિકાસો જેવા શ્રેષ્ઠ પેઇન્ટર અને સ્કલ્પટરને દશ વર્ષની ઉંમરે શિક્ષકોની ખફગી વહોરવી પડી હતી. પાબ્લોના સ્પેનિશ પિતાએ ઘેર ભણાવવા માટે શિક્ષકની નિમણૂક કરી, પરંતુ પાબ્લોની અભિરુચિ અને ક્ષમતા ન પારખી શકનાર શિક્ષકે હતાશા સાથે વિદાય લેતા કહ્યું કે આ વિદ્યાર્થી જીવનમાં કોઈ પણ ક્ષેત્રે સફળ નહીં થાય.


સ્ટીવન સ્પીલબર્ગ જેવા શ્રેષ્ઠ નિર્માતાને ઠોઠ વિદ્યાર્થી તરીકે હેડમાસ્તરે તગેડી મૂક્યો. મહિના પછી માનસિક વિકલાંગની કેટેગરીમાં સ્પીલબર્ગે એડમિશન મેળવ્યું અને ફરી એક મહિનામાં સ્કૂલે વિદાય સમારોહ ગોઠવી દીધો. વિશ્વવિખ્યાત બાસ્કેટબોલ પ્લેયર માઇકલ જોર્ડનને સ્કૂલની ટીમમાં પણ સમાવાયો નહોતો.


સમગ્ર દુનિયાના કોમ્પ્યૂટરમાં આજે ‘વિન્ડોઝ’ સોફ્ટવેર ચાલે છે. ૧૩ વર્ષની ઉંમરે સ્કૂલબોય તરીકે પ્રથમ સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામ આપનાર બિલ ગેટ્સને ૩૦ વર્ષ પહેલાં હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીએ હાંકી કાઢ્યો હતો. આજે બિલ ગેટ્સ વિશ્વનો સૌથી ધનાઢ્ય, સૌથી સફળ અને સૌથી મોટો દાતા છે.


દુનિયાના તમામ સફળ મહાનુભાવોએ નિષ્ફળતાનો અનુભવ લીધો હશે.

સફળ થવાનો એક માત્ર ગુરુમંત્ર છે... વિનર નેવર ક્વિટ્સ. ડોન્ટ ક્વિટ. નિષ્ફળતા એ સફળતાની પૂર્વશરત છે. ડોન્ટ બી ઇડિયટ.

પોઇન્ટ ઓફ વ્યૂ
નેવર ગિવ અપ -વિન્સ્ટન ચર્ચિલ

Wednesday, February 10, 2010

SAVE TIGER – KEEP HIM ROARING FOREEVER ON THE EARTH

At the turn of the 20th century, according to sources, India had an estimated 40,000 tigers in the wild. As per the monitoring exercise by Wildlife Institute of India in association with National Tiger Conservation Authority (NTCA), Government of India using camera traps, in 2008 we were left with only 1,411 tigers.

 

tigerAnimationfinal 

What you can do to save the tiger?

Spread the word: Go out loud and tell others that tigers are dying and that they need our help. You can form forums (or join existing ones) on the web for discussions and exchange views on tiger conservation. Reach school going children.


Be a responsible tourist: The wilderness is to be experienced and not to be disturbed and polluted. Follow the forest department guidelines when visiting any wilderness area, tiger reserve in particular. As the saying goes‘Don’t leave thing anything behind except foot steps, and don’t take anything except memories.’

Write to the policy makers: If you are really concerned and feel that more needs to be done for tiger conservation, then write polite letters to the decision makers - the Prime Minister, the Minister for Environment and Forests or even your local MP.

Informing the nearest police station: If you know of any information on poaching or trade of illegal wildlife. You can also contact TRAFFIC- an organization fighting the powerful poachers and pass on the information to them.

Reducing pressure on natural resources: By reducing the use of products derived from forests, such as timber and paper.

 

Tiger by Fazal

Wednesday, January 27, 2010

Priming, Money and their Effect On Us

Money can make you more hungry,unhelpful in nature and increase your physical strength!!!

Unbelievable  then visit this video…

Friday, January 22, 2010

Sixth Sense Technology…..By Pranav Mistry

Why you should listen to him:

Pranav Mistry is a PhD student in the Fluid Interfaces Group at MIT's Media Lab. Before his studies at MIT, he worked with Microsoft as a UX researcher; he's a graduate of IIT. Mistry is passionate about integrating the digital informational experience with our real-world interactions.

Some previous projects from Mistry's work at MIT includes intelligent sticky notes, Quickies, that can be searched and can send reminders; a pen that draws in 3D; and TaPuMa, a tangible public map that can act as Google of physical world. His research interests also include Gestural and Tangible Interaction, Ubiquitous Computing, AI, Machine Vision, Collective Intelligence and Robotics.

 

MUST SEE VIDEO …..

Monday, January 11, 2010